Dycàlcula | Centrum voor rekenproblemen
4
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Voor de meeste kinderen is het leren rekenen een proces dat vanzelf verloopt. Maar soms is er wat extra begeleiding nodig.

Gaat een kind ondanks deze extra begeleiding onvoldoende vooruit, dan is er mogelijk sprake van ernstige rekenproblemen of van dyscalculie.

WAT IS DYSCALCULIE?

Dyscalculie betekent letterlijk “niet kunnen (be)rekenen”. Kinderen en jongeren met dyscalculie hebben ernstige en hardnekkige problemen met rekenen en wiskunde, welke niet worden veroorzaakt door een algemeen leerprobleem of hiaten in het onderwijsaanbod.

Een gangbare definitie van dyscalculie is: “Een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot en accuraat oproepen of toepassen van reken- en wiskundekennis.”

Hoewel in het onderwijs de rekenproblemen er meestal uitspringen en vaak de reden zijn om hulp in te roepen, is het goed te bedenken dat deze rekenproblemen weer vaak de oorzaak kunnen zijn van andere (leer)problemen.

Tevens dient men extra waakzaam te zijn wanneer er dyscalculie in de familie voorkomt. Erfelijke factoren kunnen een rol spelen.

KENMERKEN VAN DYSCALCULIE

Wanneer u bij uw kind een of meer van onderstaande kenmerken signaleert (wat al kan spelen in de kleuterbouw), dan kan er sprake zijn van dyscalculie.

 • Heeft problemen met tellen (vooruit en terugtellen; tellen met sprongen; cijfer aan hoeveelheid koppelen).
 • Heeft problemen met het aanleren en onthouden van getallen en eenvoudige rekenbegrippen, zoals meer-minder, hoger-hoogste, etc.
 • Heeft moeite met het ordenen van getallen en hoeveelheden (bijv. van groot naar klein).
 • Heeft problemen met het automatiseren van rekenfeiten, zoals de tafels en sommen tot 10.
 • Blijft gebruik maken van niet functionele strategieën, zoals op de vingers tellen.
 • Heeft problemen met ruimtelijk inzicht.
 • Heeft moeite met het plaatsen van getallen op de getallenlijn.
 • Haalt cijfers in grote getallen door elkaar.
 • Heeft problemen met meetkunde en kloklezen.
 • Heeft weinig inzicht in het getallensysteem.
 • Heeft moeite met het aanleren, onthouden en toepassen van oplossingsprocedures (bijvoorbeeld bij het uitrekenen van – grotere – keersommen).
 • Heeft moeite met het afleiden van de rekensom uit tekstueel weergegeven opgaven.
 • Is onvoldoende in staat een koppeling te leggen tussen vergelijkbare opgaven.

ZEKER WETEN?

Wilt u weten of uw vermoeden van dyscalculie bij uw kind terecht is, dan kunt u zich aanmelden voor een intake gesprek. Dit gesprek moet de hulpvraag duidelijk maken en inzicht geven in mogelijke vervolgtrajecten.

SCREENING

De vervolgstap zou óf begeleiding bij rekenkundige problemen óf een screening naar dyscalculie kunnen zijn. De screening kan bestaan uit:

 • het bepalen van het rekenniveau van uw kind
 • bepalen welke hiaten er in de rekenontwikkeling zitten
 • onderzoek naar automatiseringsproblematiek
 • vaststellen van de relatie van het rekenniveau t.o.v. andere vakgebieden
 • bepalen van de kans op dyscalculie

De resultaten van de screening, waarbij nauwe samenwerking met de school belangrijk is, worden weergegeven in een kort verslag met handelingsadviezen voor ouders en school. O.b.v. van dit verslag worden eventuele vervolg-afspraken gemaakt, bijvoorbeeld t.a.v. een specifiek op uw kind afgestemd begeleidingstraject.

De screening is individueel en is mogelijk voor kinderen uit het Basis Onderwijs vanaf groep 4 tot en met leerlingen uit leerjaar 2 van het Voortgezet Onderwijs.

DIAGNOSE

De screening leidt niet tot het stellen van de diagnose. Dit gebeurt door de GZ-psychologen waarmee wij samenwerken.

BEGELEIDING

Naar aanleiding van de screening danwel nadat (officieel) de diagnose “dyscalculie’ is gesteld, kunt u kiezen voor een begeleidingstraject bij Dyscàlcula. Zo’n begeleidingstraject is op maat afgestemd op de behoeften van uw kind en wordt gegeven door een Remedial Teacher die specifiek is opgeleid tot dyscalculie-behandelaar. Er wordt gewerkt met evidence based methodieken en volgens de modellen uit het Protocol “Ernstige Reken-Wiskunde- problemen en Dyscalculie”. Afstemming met de school is hierbij van belang.

Naast individuele begeleiding bieden we ook groepstrainingen aan. Hierbij wordt gewerkt in kleine groepen. Er blijft sprake van voldoende aandacht voor de specifieke behoeften van elk kind,

maar de kosten zijn aanmerkelijk lager dan bij individuele begeleiding.

VERGOEDING EN KOSTEN

De kosten voor screening, onderzoek en begeleiding bij dyscalculie worden niet vergoed door uw verzekering.

Voor nadere informatie over vergoedingen en kosten kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

DE REMEDIAL TEACHER VAN DYSCÀLCULA?

Binnen Dyscàlcula is Miranda van Lier actief als Remedial Teacher. Miranda is sinds 1989 werkzaam in het Basisonderwijs als leerkracht, Remedial Teacher en Intern Begeleider en op Samenwerkingsverbandniveau als Dyslexiespecialist. Sinds 2009 is zij eveneens werkzaam binnen het Voortgezet Onderwijs als Remedial Teacher en Dyslexiespecialist.

In 2015 heeft zij de opleiding “Behandelaar Ernstige reken- en wiskundeproblemen en Dyscalculie” gedaan.

Miranda begeleidt en behandelt kinderen met leerproblemen en/of een leerachterstand.

Verder verzorgt zij lezingen, scholing, workshops en demonstraties over lees- en rekenonderwijs, dyscalculie en dyslexie en technische hulpmiddelen bij dyslexie.

Zowel voor leerkrachten en docenten binnen het basis- en voortgezet onderwijs als voor de ouders.

De situatie bereiken dat een kind zijn eigen competenties ontdekt, is Miranda’s drijfveer om kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden.

Haar overtuiging is dat optimale begeleiding pas mogelijk is als je het kind begrijpt en durft uit te gaan van pedagogisch optimisme: het vertrouwen op ieders ontwikkelkracht.

De uitdaging van Miranda blijft om te ontdekken waar de kansen en mogelijkheden van het kind liggen en om er vervolgens voor te zorgen dat het op eigen benen verder kan. Enthousiasme, vastberadenheid, betrokkenheid, samenwerking en afstemming zijn daarbij de kernwoorden.

Miranda van Lier-Geraats

   Remedial Teacher

   Dyslexiespecialist MSEN

   Dyscalculiebehandelaar

CONTACTGEGEVENS

Onze Lievevrouweplein 1
6043 BL  Roermond

Vestigingen

In Roermond, Roerdalen, Stramproy, Maasgouw, Echt-Susteren en Grathem

T          0475 535209
I           www.dyscalcula.nl
E          info@dyscalcula.nl